Dobra ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem rolet

 

Niektóre obiekty ze względu na swoje przeznaczenie muszą posiadać dodatkowe zabezpieczenia. W tym celu stosowane są różne urządzenia oraz systemy, które wspólnie mają zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa. Często jest on określany obowiązującymi przepisami w danej dziedzinie. Niezwykle istotnym tematem jest ochrona przeciwpożarowa. To właśnie ogień jest jednym z największych zagrożeń, które może powodować duże straty materialne, a także niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego.

Rodzaje rolet przeciwpożarowych

dobre rolety ppożWłaśnie dlatego w budynkach należy stosować środki zapobiegawcze, które są określone odpowiednimi ustawami czy rozporządzeniami. W większości przypadków stosuje się system sygnalizacji pożaru składający się z wielu elementów. Mogą to być między innymi czujki, centrale czy sygnalizatory. Niemniej jednak urządzenia te są często uzupełniane o dodatkowe elementy, które jeszcze bardziej zwiększają bezpieczeństwo. Przykładem mogą być dobre rolety ppoż, które montuje się w oknach. Roleta ognioodporna musi posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające przydatność jej stosowania w systemach zabezpieczeń pożarowych. W momencie wystąpienia zagrożenia roleta umożliwia wydzielenie strefy pożarowej. W momencie normalnej pracy pozostaje ona otwarta. W trakcie zwiększania temperatury zadziałaniu ulega specjalny bezpiecznik termiczny, który sprawia, że roleta się opuszcza. Płaszcz wykonany jest z tkaniny z włókna szklanego, którą wzmacnia się obustronnie drutem stalowym. Na dole rolety znajduje się specjalna listwa obciążająca. Całość przeważnie występuje w ocynku co uodparnia konstrukcję na utlenianie. Na rynku dostępnych jest co najmniej kilka podmiotów, które zajmują się produkcją i dystrybucją tego rodzaju elementów. Podczas wyboru konkretnego modelu szczególną uwagę należy zwrócić na parametry techniczne deklarowane przez producenta.

Jednym z najważniejszych z nich jest odporność ogniowa, która może być różna dla poszczególnych wymiarów kurtyny. Dobra roleta powinna posiadać jak najwyższą odporność ogniową oraz aktualne dokumenty dopuszczeniowe wydane przez jednostkę do tego celu powołaną. Wszelkie dokumenty są potwierdzeniem, że wyrób spełnia wymagania i może być stosowany w budownictwie. Jest to niezbędne ponieważ sprawność całego systemu wykrywania i alarmowania jest iloczynem sprawności i niezawodności poszczególnych urządzeń. Jak widać w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa należy stosować tylko sprzęty i rozwiązania cechujące się wysoką niezawodnością.

 

Regeneracyjne właściwości kroplówek witaminowych<< >>Płyty z muzyką italo disco

About the author : Aleksander Skibicki