Mindfulness i współczesne metody psychoterapeutyczne

Zakres wykorzystywania medytacji mindfulness jest bardzo duży. Wykorzystywać ją można w wielu przypadkach, jest również elementem psychoterapii poznawczo-behawioralnej, która pomaga ludziom przezwyciężyć zespół lęków związanych np. z zespołem stresu pourazowego. Mindfulness jest ważnym ogniwem pomagającym w naprawieniu swojego ustosunkowania do wszelkiego rodzaju leków i do sytuacji, na które nie mamy większego wpływu.

Psychoterapia za pomocą mindfulness

kurs medytacji mindfulnessJedną z głównych zasad medytacji mindfulness jest uświadomienie sobie, że niekończące się rozpamiętywanie poszczególnych sytuacji nie ma pozytywnego wpływu na nasze teraźniejsze działania, nie jest bezpośrednio sprzężone z naszym byciem tu i teraz. Fakt, konstytuuje to naszą świadomość i powinniśmy z danej sytuacji będącej źródłem ruminacji wyciągnąć jak najwięcej dla siebie, w kontekście naszych przyszłych działań, nie możemy jednak pozwolić, żeby stać się niewolnikiem jakiejś sytuacji z naszej przeszłości. Z takiego punktu widzenia wychodzą psychoterapie poznawczo-behawioralne, które walczą z zespołami lękowymi i zespołem stresu pourazowego. Oczywiście, są to ekstremalne sytuacje zastosowania mindfulness, które powinny odbywać się pod egidą doświadczonego terapeuty, natomiast możemy w pewnych okolicznościach i pod pewnymi warunkami przeprowadzać medytację mindfulness na co dzień. Kurs medytacji mindfulness nauczy nas od podstaw, co znaczy medytować oraz nauczy nas od podstaw medytacji, jeżeli nie mieliśmy wcześniej styczności z medytacją. Mindfulness jest specyficzną formą obecności wobec swoich myśli i opiera się na wyznawaniu zasad: braku oczekiwań, wyrozumiałości i zrozumienia wobec samego siebie, postawę nieoceniającą i cierpliwość. Są to zasady, które są w stanie nastawić nas w odpowiednim kierunku pod względem poznawczo-behawioralnym. Pod względem poznawczym, pomagają nam wyzbyć się wielu oczekiwań wobec świata, które są oczekiwaniami nieuzasadnionymi, a pod względem behawioralnym pomagają dostosować swój umysł na przyjmowanie prawd i wniosków, które płyną z poszczególnych zdarzeń z naszego życia i otaczającego nas świata.

W dzisiejszych czasach psychoterapia jest najmniej inwazyjną, najskuteczniejszą i najtrwalszą metodą leczenia wielu stanów lękowych, zespołu stresu pourazowego, a mindfulness jest jedną z terapii wspomagających prawidłowy i skuteczny proces leczenia. Sam mindfulness stał się metodą samodzielnego radzenia sobie z łagodnymi objawami depresji, początkowych stanów nerwicowych oraz lękowych. Dzięki mindfulness możemy skutecznie zapobiegać niepożądanym stanom psychicznym.

Niezawodne filtry do central wentylacjnych<< >>wytrzymałe listwy przypodłogowe mdf

About the author : lucynas