Trudne rozwody w Polsce

W polskim prawodawstwie istnieją dwa główne rodzaje rozwodów: rozwód z orzekaniem o winie i rozwód bez orzekania o winie. W każdym z powyższych przypadków rozwód jest uprawomocniony, ale w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie strona, która jest poszkodowana może dochodzić praw do alimentów, natomiast w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, dochodzi do tzw. porozumienia stron, które wyraża się w akcie, że nie ma się żadnych roszczeń wobec swojego  byłego małżonka.

Adwokaci od rozwodów

adwokat rozwód jelenia góraPolska jest krajem, w którym w skali Unii Europejskiej dochodzi do rozwodów stosunkowo rzadko. Wyprzedzają nas w tym rankingu głównie Hiszpanie, którzy wprowadzili ustawę o tzw. rozwodach ekspresowych. Rozwód w Polsce jest stosunkowo skomplikowany na tle tak uproszczonej procedury jak w Hiszpanii. W Hiszpanii, muszą upłynąć minimum trzy miesiące od czasu ślubu, nie istnieje wymóg określonego czasu separacji, więc w przypadku, w którym jedno z małżonków żąda rozwodu to cała procedura jest maksymalnie uproszczona. W przypadku rozwodu w Polsce sąd musi orzec w pierwszej kolejności tzw. całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Tylko wówczas sąd będzie mógł dokonać rozwodu małżeństwa. W innym wypadku, nawet jeżeli oboje małżonków zgodnie są przeciwni dalszemu kontynuowaniu małżeństwa, a sąd nie znalazł wystarczających dowodów na rozkład pożycia małżeńskiego to ma prawo odmówić udzielenia rozwodu. Pewien adwokat z Jeleniej Góry próbował udowodnić przed sądem rozkład pożycia małżeńskiego swoich klientów. Licznie zebrane dowody i wielomiesięczna batalia pomogła stwierdzić ustanie pożycia małżeńskiego. Wydatnie w tym przypadku pomógł ustanowić adwokat rozwód Jelenia Góra jest dobrym miejscem na poszukiwanie wyspecjalizowanego specjalisty od sprawnego, jak na polskie warunki, przeprowadzenia rozwodów. Procedura rozwodowa jest również oparta o instytucje mediatora sądowego. Stąd też, dodatkowym atutem naszego prawnika może być posiadanie uprawnień mediatora. Pomoże nam to w różnych okolicznościach na ugodowe załatwienie sprawy.

We współczesnym, świeckim świecie, rozwód nie jest anomalią i nie jest też powodem do wstydu. Kraje liberalne, takie jak Hiszpania, stosują uproszczone metody uzyskiwania rozwodów. Ma to na względzie zarówno dobro małżonków, którzy w świadomym akcie rezygnują z wcześniej powziętego przyrzeczenia małżeńskiego, ale ma to na względzie również dobro wszystkich osób, małoletnich lub nie, uwikłanych w konotacje rodzinne. Warto mieć takiego prawnika, który chociaż trochę zbliży nasze procedowanie rozwodowe do tych, które znamy z liberalnych krajów zachodu.

Alternatywa przy zakupie kosmetyków<< >>Nowoczesny parking z automatyzacją

O autorze : Konrad Rusiecki