Zakładanie firmy budowlanej w RFN

Polskę łączą z RFN bardzo silne więzi gospodarcze, kulturalne i zwykłe sąsiedzkie. Niemcy to najsilniejsza gospodarka europejska oraz członek UE, co podsuwa naszym rodakom myśl o założeniu tam firmy. Najważniejszym argumentem by zrobić ten krok jest możliwość uzyskania znacznie większych pieniędzy niż w Polsce. Zarejestrowanie firmy daje możliwość legalnego świadczenia usług oraz podnosi zaufanie do usługodawców. Członkostwo Polski i Niemiec w Unii Europejskiej daje możliwość bardzo szybkiego założenia firmy na warunkach uproszczonych. Jednak trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. 

Firma budowlana w Niemczech krok po kroku

jak otworzyć małą firmę budowlaną w niemczechCoraz więcej naszych rodaków planuje założenie działalności gospodarczej w Niemczech. Dotyczy to w szczególności branży budowlanej. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie jak otworzyć małą firmę budowlaną w Niemczech należy sięgnąć do podstawowych reguł. Podstawą działania w tym kierunku jest posiadanie adresu pod, którym firma będzie zarejestrowana. Jeżeli nie dysponujemy własnym lokalem, można go wynająć lub skorzystać z wirtualnego adresu oferowanego przez niektóre firmy. Ze względów podatkowych najlepiej posiadać siedzibę w lokalu, w którym będziemy zameldowani. Adresy wirtualne są dopuszczalne ale niezbyt dobrze widziane przez urząd skarbowy. Posiadając adres i dowód osobisty lub paszport udajemy się do Gewerbeamt. To urząd rejestracyjny działalności gospodarczej gdzie składamy wniosek o wpis do rejestru podmiotów gospodarczych. Zaświadczenie otrzymujemy od ręki jeżeli działalność nie wymaga posiadania koncesji. W przypadku firmy budowlanej należy się upewnić czy świadczone usługi nie podlegają obowiązkowemu wpisowi do izby rzemieślniczej. Istnieje lista zawodów, których wykonywanie zmusza do obowiązkowego wpisu. Wraz z wpisaniem do rejestru podmiotów gospodarczych informacja o powstaniu nowej firmy zostaje przekazana do urzędu skarbowego właściwego dla kraju związkowego. Informacja ta wędruje również do Izby Rzemieślniczej i Izby Handlowej. Po wizycie w Gewerbeamt czekamy na formularz, który otrzymamy z urzędu skarbowego. Musimy w nim wpisać wszystkie dane osobowe oraz określić spodziewane przychody w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Jeżeli zadeklarujemy kwotę przychodów wyższą niż 17.500 euro zostaniemy sklasyfikowani jako płatnicy podatku VAT. Trzeba więc tą kwestię dobrze przemyśleć. Na podstawie danych z formularza zostanie nam przydzielony numer identyfikacyjny podatnika oraz numer podatnika VAT jeśli deklarowane przychody przekroczyły 17.500 euro. Dalsze formalności to nadanie numeru statystycznego przez Satistische Landamt.Jedną z najważniejszych spraw jest ubezpieczenie zdrowotne, które należy posiadać wykupując polisę zdrowotną. Kwestia ubezpieczenia podlega skrupulatnym kontrolom w Niemczech.

Założenie firmy w Niemczech to proces bardzo łatwy pod warunkiem przygotowania podstawowych dokumentów tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu. Proces rejestracyjny przebiega bardzo szybko. Trzeba pamiętać aby wszędzie podać informacje zgodne z faktycznymi gdyż podczas kontroli, która może nastąpić już po wystawieniu pierwszej faktury narazimy się na wiele nieprzyjemności. W Niemczech warto skorzystać z wielu bezpłatnych szkoleń i seminariów organizowanych dla przedsiębiorców.

Kreatywna sesja biznesowa w kilku prostych krokach<< >>Skuteczna renowacja lakieru

O autorze : Milena Żylińska